Startmåling.

Før du påbegynder kurset, skal vi først lige sætte en startmåling.

På den måde ved du bedre hvad dit udgangspunkt er, og det bliver tydeligere hvordan du forbedrer dig gennem kursets forløb.

I slutningen af kurset, vil du lave en slutmåling, og dermed se hvordan du har rykket dig. Rigtig god fornøjelse.