Workbook 1.1

Velkommen til din første workbook. I kursets workbooks vil du blive mødt af forskellige opgaver og spørgsmål, der fungerer som bindeled mellem teori og praksis.

Det er her vi kobler din nye smerteviden sammen med din unikke situation. Din besvarelse er naturligvis privat og vil ikke blive delt med andre.

Omsæt din nye viden til handling.

Formålet er at stoppe op og reflektere over den information, du netop har fået. Opgaverne vil hjælpe dig med at omsætte din viden til noget, der kan få reel betydning i din hverdag.

Det skal ikke ses som en eksamen, hvor du testes for rigtige og forkerte svar – det er en mulighed for at overveje, hvad de forskellige dele af kurset betyder for dig og din situation.

Tag dig god tid.

Nogle tror, at det er bedst at skynde sig gennem videoerne, og at workbooken er overflødig. Vi håber, at du vil tage imod vores anbefaling om at stoppe op og bruge tid på de overvejelser, som vi lægger op til.

Vi anbefaler, at du laver workbooken efter hver video, mens du har den nye viden frisk i erindringen. Har du ikke tid til at lave hele workbooken på én gang, så lav de opgaver du kan nå og kom tilbage til det på et senere tidspunkt – det kan du stadig få meget ud af.

God fornøjelse!