Hvordan dine tanker former din virkelighed.


Klik her for at læse artiklen til videoen.

3 nøglebudskaber fra videoen.

  1. Negative forventninger kan påvirke dine smerter og dit forløb negativt.
  2. Positive forventninger kan påvirke dine smerter og forløb positivt.
  3. Vær bevidst om din selvfortælling og de tanker du har om dig selv.
Workbooks